IMG_0132

TRỰC BÁO ĐỘI

         Ngày 12/01/2018  Đoàn Đội cụm 6 phường thị xã Ba Đồn đã diễn ra lịch trực báo thường nhật định kỳ tại Trường THCS Quảng Phúc- thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Niền…
273Uminhhoithi

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…