IMG_0831

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…../KH-THCSQP                            Quảng Phúc, ngày 28 tháng 09 năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ…

Lễ Lạc Quyên học sinh nghèo về tết

Ngày chào cờ đầu tuần ngày 29 tháng 1 trường THCS Quảng Phúc đã quyên góp được 5 triệu đồng từ 15 lớp học sinh với hơn 520 em và 38 giáo viên.
IMG_0132

TRỰC BÁO ĐỘI

         Ngày 12/01/2018  Đoàn Đội cụm 6 phường thị xã Ba Đồn đã diễn ra lịch trực báo thường nhật định kỳ tại Trường THCS Quảng Phúc- thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Niền…

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…