Bài truyên truyền ngày hội đọc sách lần thứ 7

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC                                        Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc    Quảng Phúc, ngày 17 tháng 4 năm 2020   KẾ HOẠCH TỔ…
hô1

NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Giới thiệu cuốn sách “Kể chuyện Bác Hồ” của Nhà xuất bản Giáo dục. Có một câu hát đã từng làm say sưa,  xúc động bao thế hệ thiếu niên,  nhi đồng hơn nửa thế kỷ nay,  vẫn được các em hát…