hô1

NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Giới thiệu cuốn sách “Kể chuyện Bác Hồ” của Nhà xuất bản Giáo dục. Có một câu hát đã từng làm say sưa,  xúc động bao thế hệ thiếu niên,  nhi đồng hơn nửa thế kỷ nay,  vẫn được các em hát…