Lễ Lạc Quyên học sinh nghèo về tết

Tháng Một 30, 2018 8:43 chiều
Ngày chào cờ đầu tuần ngày 29 tháng 1 trường THCS Quảng Phúc đã quyên góp được 5 triệu đồng từ 15 lớp học sinh với hơn 520 em và 38 giáo viên.