TIN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HOC TẬP SUỐT ĐỜI

Tháng Mười 7, 2016 4:34 chiều

        Thực hiện Công văn số 783/UBND ngày 21/09/2016  của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, sáng ngày 03/10/2016,Trường THCS Quảng Phúc tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỉ nguyên số”

a1 (FILEminimizer)

          Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

         Lễ khai mạc Tuần lễ đã thu hút sự tham gia đông đảo của các CBGV, toàn thể học sinh cùng với sự tham dự đầy đủ của các Hội và đại diện các ban ngành trong địa bàn phường.a2 (FILEminimizer)

a3 (FILEminimizer)

a4 (FILEminimizer)

a5 (FILEminimizer)

Cô Tạ Thị Lệ Hằng- PHT đọc diễn văn khai mạc

a6 (FILEminimizer)

Em Nguyễn Thị Thúy Hằng đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu cảm tưởng

a7 (FILEminimizer)

Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Hiễn phát biểu

a8 (FILEminimizer)

Bác Nguyễn Duy Lâm – Hội khuyến học phường phát biểu

a9 (FILEminimizer)

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thành Luật phát biểu và tổng kết Lễ khai mạc

                                                                                                     Đưa tin: Nguyễn Minh Tuấn