TRẬN LŨ LỊCH SỬ TỪ NGÀY 18/10 ĐẾN HẾT NGÀY 22 THÁNG 10/2020

Tháng Mười 22, 2020 8:25 chiều

TRẬN LŨ LỊCH SỬ TỪ NGÀY 18/10 ĐẾN HẾT NGÀY 22 THÁNG 10/2020. hơn 80 năm chưa từng có trận lũ đại Hồng Thủy như hôm nay. nước dâng lên hơn 2m toàn nhà cửa đã bị chìm đắm trong nước lũ. sự thệt hại to lớn của bà con trong các thôn ngõ xóm rất lớn. riếng trường THCS Quảng Phúc nước vào phòng học khoảng 40cm. do sức gió và mưa lớn đã làm đổ khoảng 70m tường rào phí Bắc của trường. sau lũ ngày 21 tháng 10 tất cả giáo viên và nhân viên đã cố mặt kịp thời để khắc phục dọn dẹp để kịp cho sáng thứ 6 ngày 22 tháng 10 cho HS trở lại học bình thường.