ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC NHIỆM KỲ 2020-2021

Tháng Mười Một 7, 2020 2:52 chiều

Chiều 07/11/2020 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC, NHIỆM KỲ 2020-2021 đã thành công tốt đẹp trong sự hiện diện đông đảo của các quý vị đại biểu: về phí Đoàn Phường có Chị Hồng. phí nhà trường có Bí thư Chi bộ hiệu trưởng nhà trường Đinh ơn Trường, các huynh trưởng của 14 chi đội, các đoàn viên là giáo viên. đại hội đã bầu ra 17 gương mặt ưu tú của 14 chi đội cho nhiệm kỳ mới