Liên hệ

Trường  THCS Quảng Phúc

Địa chỉ: Phường Quảng Phúc-TX Ba Đồn-Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Đinh Sơn Trường ;Đt: 0934946833.

Điện thoại:  Email: thcsquangphuc_badon@quangrbinh.edu.vn