SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Một 21, 2019 9:59 chiều

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 

 1. PHẦN THỨ NHẤT: SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018- 2019
 2. Đặc điểm tình hình:
 3. Đặc điểm: Là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 4. Thuận lợi:

– Nhà trường có truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm được Chủ tịch UBND tỉnh và chủ tịch UBND thị xã tặng Bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, là 4 năm học gần đây trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

– Nhà trường được hưởng thụ Dự án ADB xây dựng nhà lớp học và thư viện, cùng với sự đầu tư quan tâm của UBND thị xã, lãnh đạo phương Quảng Phúc trong những năm qua, nhất là năm học này đã đầu tư xây dựng thêm phòng kho-phòng chuẩn bị các phòng thực hành bộ môn, mua sắm thêm bàn ghé trang thiết bị dạy học, sơn mới lại các dãy phòng học… là điều kiện cho nhà trường triển khai các hoạt động giáo dục toàn diện và xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2018-2019.

– Trường luôn nhận được sự quan tâm phối hợp của các tổ chức, ban ngành trong phường như Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, CCB, CTĐ. Đặc biệt là Ban đại diện CMHS luôn đồng hành sát cánh với nhà trường trong những năm vừa qua.

 1. Khó khăn:

– Trường đứng chân trên địa phương công giáo toàn tòng nên ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động nhà trường.

– Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, một số GV có kinh nghiệm bồi dưỡng HSG còn hạn chế.

– Ý thức phấn đấu của GV chưa liên tục, nhiều đồng chí còn nặng công việc gia đình, phong trào thi đua chưa huy động được đông đảo đội ngũ tham gia.

 1. Kết quả:
 2. Đánh giá về mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh:

-Tổng sổ học sinh toàn trường đầu năm học: 494/15 lớp. Trong đó: Khối lớp 6: 117 học sinh/4 lớp; Khối lớp 7: 138 học sinh/4 lớp; Khối lớp 8: 129 học sinh/3 lớp; Khối lớp 9: 110 học sinh/4 lớp.

-Tổng số học sinh cuối kỳ 1: 496/15 lớp

-Tình hình học sinh bỏ học trong học kỳ 1: Không

+ Biện pháp để hạn chế học sinh bỏ học: Thứ nhất: Nhà trường đã tham mưu với UBND phường Quảng Phúc tổ chức hội nghị liên tịch các tổ chức ban ngành của phường và Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, phân công đến tận gia đình học sinh có nguy cơ bỏ học ngay từ đầu năm học để tiến hành vận động học sinh trở lại trường. Thứ hai:Tiến hành động viên giúp đở các em cả vật chất lẫn tinh thần. Cụ thể: Đã tặng quà “Tiếp sức đến trường 15 cho 15 em mỗi suất quà 100 000đ/em Tổ chức vận động xây dựng quỹ “Cùng em đến trường” được  2.450.000đ đã tặng 15 suất quà nhân ngày khai giảng với số tiền 150.000đ/1em. Tham mưu với Ủy ban Mặt trận, Đoàn TNCSHCM, Hội Chữ Thập đỏ phường tặng quà cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học trong buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 (HKH phường đã tặng cho 15 suất quà cho các  HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn mổi suất 200000đ/1 em. Đoàn phường đã tặng cho 7 suất quà cho các  HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn mổi suất 200000đ/1 em).

Ngoài ra, trường cũng đã tham mưu lập danh sách qua bình xét của học sinh các lớp để tạo điều kiện cho các em được nhận quà hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ…. Nhờ các biện pháp phối hợp có hiệu quả nói trên, trong học kỳ 1 nhà trường không có học sinh bỏ học giữa chừng.

 1. Đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường:
 • Chất lượng học sinh giỏi:

Nhà trường đã xác định học sinh giỏi, học sinh năng khiếu là uy tín, danh dự, thương hiệu là vinh quang của nhà trường đử phấn đấu. Từ đó, đã có kế hoạch đầu tư, phân công giáo viên Bồi dưỡng ngay từ trong hè, nhất là giai đoạn đầu năm học 2018-2019. Giao chỉ tiêu cụ thể, gắn với danh hiệu thi đua của cá nhân giáo viên và tửng tổ chuyên môn để phấn đấu. Ban Giám hiệu đã thường xuyên kiểm tra, động viên giáo viên và học sinh tron quá trình Bồi dưỡng học sinh  giỏi.

Tham gia kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa Khối 9 cấp Thị năm học 2018-2019

Kết quả: Được thống kê như sau:

 

Môn Chỉ tiêu Kết quả Ghi chú
Nhất Nhì Ba KK Được gọi thêm vào đội tuyển
Ngữ văn 01 02 00 00 00 02 00
Tiếng Anh 02 01 00 00 01 00 00
Lịch sử 01 00 00 00 00 00 00
Địa lý 02 01 00 00 00 01 01
Vật lý 01 00 00 00 00 00 00
Toán 01 00 00 00 00 00 02
Hóa học 01 00 00 00 00 00 01
Sinh học 01 00 00 00 00 00 01
Tin học 02 04 01 00 01 02 00
Tổng hợp 12 08 01 00 02 05 05

Theo kế hoạch và chỉ tiêu Phòng GD ĐT giao mới đạt các môn HSG là  80%(8/10).

Các môn không có giải: Lịch sử, Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh  học; Tổng số học sinh đạt giải 08 em, được chọn vào đội tuyển là 13 em ( Vòng cuối đang lựa chọn còn lại 8 em).

Nhà trường cũng đã giao cho giáo viên bồi dưỡng các môn chỉ tiêu số lượng học sinh đạt giải các môn Văn hóa, nếu không đạt thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Trường cũng đã gặp gỡ và động viên 13 em trong đội tuyển tham gia bồi dưỡng tại Thị cả vật chất lẫn tinh thần, động viên các em tích cực tham gia học tập bồi dưỡng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã có kế hoạch phân công giáo viên thực hiện Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8, gắn kết quả về chất lượng đạt được về học sinh giỏi lớp 8 với thi đua cuối kỳ và cuối năm học. Riêng công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn lớp 6,7 được giao cho giáo viên giảng dạy các môn tổ chức thực hiện trong qua trình giảng dạy.

 • Chất lượng đại trà:

Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch dạy học theo quy định. Đổi mới PPDH theo phát triển năng lực HS, tổ chức học sinh hoạt động tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.

 

TT Khối lớp Tổng số Hạnh kiểm
Tốt Khá T.Bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
1 6 118 91 77,12 27 22,88 0 0,00 0,00
2 7 138 112 81,16 25 18,12 1 0,72 0,00
3 8 130 88 67,69 40 30,77 2 1,54 0,00
4 9 110 77 70,00 28 25,45 5 4,55 0,00
Toàn trường 496 368 74,19 120 24,19 8 1,61 0 0,00

 

TT Khối lớp Tổng số Học lực
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1 6 118 16 13,56 58 49,15 41 34,75 3 2,54 0 0,00
2 7 138 24 17,39 63 45,65 48 34,78 3 2,17 0 0,00
3 8 130 8 6,15 59 45,38 60 46,15 3 2,31 0 0,00
4 9 110 13 11,82 54 49,09 40 36,36 3 2,73 0 0,00
Cộng 496 61 12,30 234 47,18 189 38,10 12 2,42 0 0,00

 

Kết quả chất lượng cuối kì I so với chỉ tiêu năm học đề ra

Tổng số Hạnh kiểm
Tốt Khá T.Bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
494 Chỉ tiêu 395 80,1 91 18,5 7 1,4 0 0
496 Đạt được 368 74,19 120 24,19 8 1,61 0 0,00
519 Cùng kì năm trước 81,31 16,57 2,12  
So với chỉ tiêu -5,91   5,69   0,21   0
So với cùng kì -7,12   7,62   -0,51   0

 

TổngSố Học lực
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
496 Chỉ tiêu 105 21,3 210 42,6 165 33,5 13 2,6 0 0
496 Đạt được 61 12,30 234 47,18 189 38,10 12 2,42 0 0,00
519 Cùng kì 14,26 44,51 38,73 2,5  
So CT -9   4,58   4,6   -0,18 0 0
So cùng kì -1,96   2,67   -0,63   -0,08 0 0

 

 

Kết quả chất lượng các môn cuối học kỳ 1 năm học 2018-2019:

Môn Khối TS học sinh Giỏi Khá Trung Bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Toán 6 118 28 23,73% 40 33,90% 33 27,97% 15 12,71% 2 1,69%
7 138 23 16,67% 38 27,54% 65 47,10% 12 8,70% 0,00%
8 130 18 13,85% 55 42,31% 43 33,08% 14 10,77% 0,00%
9 110 20 18,18% 33 30,00% 44 40,00% 13 11,82% 0,00%
TT 496 89 17,94% 166 33,47% 185 37,30% 54 10,89% 2 0,40%
Vật lý 6 118 19 16,10% 42 35,59% 44 37,29% 13 11,02% 0,00%
7 138 18 13,04% 68 49,28% 48 34,78% 4 2,90% 0,00%
8 130 19 14,62% 50 38,46% 59 45,38% 2 1,54% 0,00%
9 110 23 20,91% 51 46,36% 34 30,91% 2 1,82% 0,00%
TT 496 79 15,93% 211 42,54% 185 37,30% 21 4,23% 0,00%
Hóa học 6 0 #DIV/0! ###### #DIV/0! #DIV/0! ######
7 0 #DIV/0! ###### #DIV/0! #DIV/0! ######
8 130 24 18,46% 49 37,69% 50 38,46% 7 5,38% 0,00%
9 110 28 25,45% 42 38,18% 32 29,09% 8 7,27% 0,00%
TT 240 52 21,67% 91 37,92% 82 34,17% 15 6,25% 0,00%
Sinh 6 118 22 18,64% 52 44,07% 38 32,20% 6 5,08% 0,00%
7 138 61 44,20% 45 32,61% 31 22,46% 1 0,72% 0,00%
8 130 20 15,38% 57 43,85% 50 38,46% 3 2,31% 0,00%
9 110 12 10,91% 41 37,27% 51 46,36% 6 5,45% 0,00%
TT 496 115 23,19% 195 39,31% 170 34,27% 16 3,23% 0,00%
C.nghệ 6 118 12 10,17% 69 58,47% 37 31,36% 0,00% 0,00%
7 138 28 20,29% 53 38,41% 55 39,86% 2 1,45% 0,00%
8 130 23 17,69% 58 44,62% 44 33,85% 5 3,85% 0,00%
9 110 37 33,64% 42 38,18% 30 27,27% 1 0,91% 0,00%
TT 496 100 20,16% 222 44,76% 166 33,47% 8 1,61% 0,00%
N .Văn 6 118 19 16,10% 51 43,22% 43 36,44% 5 4,24% 0,00%
7 138 32 23,19% 67 48,55% 35 25,36% 4 2,90% 0,00%
8 130 12 9,23% 48 36,92% 65 50,00% 5 3,85% 0,00%
9 110 17 15,45% 54 49,09% 27 24,55% 12 10,91% 0,00%
TT 496 80 16,13% 220 44,35% 170 34,27% 26 5,24% 0,00%
Lịch sử 6 118 19 16,10% 46 38,98% 50 42,37% 3 2,54% 0,00%
7 138 24 17,39% 86 62,32% 27 19,57% 1 3,00% 0,00%
8 130 15 11,54% 58 44,62% 53 40,77% 4 3,08% 0,00%
9 110 4 3,64% 70 63,64% 34 30,91% 2 1,82% 0,00%
TT 496 62 12,50% 260 52,42% 164 33,06% 10 2,02% 0,00%
Địa lý 6 118 21 17,80% 46 38,98% 45 38,14% 6 5,08% 0,00%
7 138 35 25,36% 53 38,41% 48 34,78% 2 1,45% 0,00%
8 130 14 10,77% 52 8,00% 60 46,15% 4 3,08% 0,00%
9 110 14 12,73% 47 42,73% 46 41,82% 3 2,73% 0,00%
TT 496 84 16,94% 198 39,92% 199 40,12% 15 3,02% 0,00%
GDCD 6 118 37 31,36% 54 45,76% 25 21,19% 2 1,69% 0,00%
7 138 41 29,71% 66 47,83% 28 20,29% 3 2,17% 0,00%
8 130 18 13,85% 62 47,69% 45 % 5 3,85% 0,00%
9 110 38 34,55% 41 37,27% 31 28,18% 0,00% 0,00%
TT 496 134 27,02% 223 44,96% 129 26,01% 10 2,02% 0,00%
T. Anh 6 118 24 20,34% 41 34,75% 43 36,44% 10 8,47% 0,00%
7 138 17 12,32% 33 23,91% 76 55,07% 12 8,70% 0,00%
8 130 9 6,92% 29 22,31% 80 61,54% 12 9,23% 0,00%
9 110 15 13,64% 29 26,36% 61 55,45% 5 4,55% 0,00%
TT 496 65 13,10% 132 26,61% 260 52,42% 39 7,86% 0,00%
Tin học 6 118 27 22,88% 48 40,68% 43 36,44% 0,00% 0,00%
7 138 22 15,94% 53 38,41% 63 45,65% 0,00% 0,00%
8 130 23 17,69% 51 39,23% 52 40,00% 4 3,08% 0,00%
9 110 18 16,36% 48 43,64% 43 39,09% 1 0,91% 0,00%
TT 496 90 18,15% 200 40,32% 201 40,52% 5 1,01% 0,00%

 

 

Các môn xếp loại:

Số lượng học sinh Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật
Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
496 496 100 0 0 496 100 0 0 496 100 0 0

So với Kế hoạch đề ra từ đầu năm học là: Môn Toán phải đạt từ 90-95% đạt điểm từ Trung bình trở lên. Trong đó: Có từ 30-35% đạt Khá, Giỏi: Môn Ngữ Văn, Tiếng Anh đạt từ 85-90% đạt từ Trung bình trở lên; trong đó: có từ 35-40% đạt Khá, Giỏi. Các môn còn lại đạt từ 95-100% đạt tư Trung Bình trở lên, Trong đó: có 45-50% đạt Khá, Giỏi (Kế cả 3 môn xếp loại đạt Â.N, M.T, TD).

Kết quả đạt được: Các môn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, Riêng môn toán

chưa đạt

 • Chất lượng Hội thi:

Trong Học kỳ 1 năm học 2017-2018, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Bình và Phòng Giáo đục và đào tạo Thị xã Ba Đồn, Trường THCS Quảng Phúc đã tham gia đầy đủ và có hiệu quả các Hội thi đã đạt được những kết quả như sau:

2.1. Tham gia dự thi “Sáng tạo kỹ thuật học sinh trung học phổ thông” cấp thị xã trường đã đạt giải Khuyến khích, Không được Phòng GD&ĐT Thị xã chọn tham gia dự thi cấp tỉnh. Chỉ tiêu đạt ra cấp Thị: 1 giải, cấp tỉnh 1 giải, Kết quả mới đạt 50%

2.2. Thi Bóng chuyền giáo viên Nam chào mừng Kỹ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2018 do Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức trường đạt được giải Nhất Cụm và giải Nhì cấp Thị Xã. So với Kế hoạch đề ra đạt.

2.3. Dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị năm học 2018-2019, tổ chức trong tháng 01/2018, trường có 4 giáo viên đủ điều kiện, chuẩn bị tham gia dự thi.

2.4. Tham gia dự thi Tài năng  Tiếng anh, trường đã phân công giáo viên Tiếng anh luyện tập, Bồi dưỡng theo các phần, lập danh sách đăng ký dự thi cấp thị và chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia dự thi vào ngày 9-11 tháng 01/2019, với số lượng 01 em.

2.5. Cùng với việc tham gia các Hội thi do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức, Nhà trường cũng đã tiến hành các Hội thi cấp trường theo kế hoạch năm học 2018-2019 mà trường đã đề ra. Nhằm phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh và đặc thù của vùng công giáo toàn tòng. Nhìn chung Hội thi cấp trường đã tạo được niềm vui, phấn khởi, thi đua giữa các lớp và các cá nhân học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em, nhất là về giáo dục kỹ năng sống.

 1. Tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục Nhà trường.

– Kết quả thực hiện tinh giản chương trình thông qua xây dựng và thực hiện các bài học thích hợp (nội môn, liên môn). Nhà trường yêu cầu giáo viên giảng dạy, các bộ môn cần thể hiện trong bài soạn, bài giảng về thực hiện tích hợp liên môn trong các tiết dạy đảm bảo gần gũi, sinh động, thiết thực, phù hợp có tác dụng bổ trợ làm nổi bật kiến thức đang truyền thụ, vấn đề tình huống của bài học đang đặt ra, không gượng ép, tràn lan. Xác định đây là một yêu cầu mới và có tính bắt buộc, góp phần vào thực hiện (đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo) theo tinh thần của Nghị quyết 29.

– Kết quả lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học và hoạt động giáo dục. Nội dung này đã được Nhà trường tiến hành tập huấn cho giáo viên từ đầu năm học. Đối với các môn học trong quá trình dạy học phải sáng tạo cho các em có các kỹ năng tư duy lo gic, kỹ năng tự luận, tự học, tự tìm tòi sáng tạo, kỹ năng phối hợp các hoạt động học theo nhóm trong các tiết dạy trên lớp tùy theo tình hình thực tế của học sinh để cố gắng tạo hứng thú học tập cho các em. Đối với các hoạt động giáo dục, trong học kỳ 1 nhà trường đã chủ trương lồng ghé để giáo dục kỹ năng sống, thái độ sống từ những vấn đề cụ thể như giáo tiếp hàng ngày, biết phân biệt những điều tốt đẹp của cuộc sống để phát huy, tránh xa các điều mà cuộc sống và mọi người đang lên án, phải biết sống yêu thương, chan hòa, nhân ái, thân thiện với cộng đồng: Chấp hành tốt điều lệ nhà trường, nội quy trường lớp, chấp hành luật giao thông một cách tự giác. Thực hiện lồng ghép triển khai giảng dạy bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường” vào trong các tiết GDCD và Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng dẫn của Công văn số 322/SGDĐT-CTrTT ngày 24/2/2017 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình và  Công văn số 402/PGD ĐT ngày 5/10/2018 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018-2019.

Nhờ đó mà đã hạn chế thấp nhất là các biểu hiện vi phạm đạo đức 100% học sinh của trường thực hiện tốt Luật BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

– Chỉ đạo và tổ chức thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Trong học kỳ 1 năm học 2018-2019, nhà trường chỉ đạo giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học. Các tiết dạy cần bảo đảm yêu cầu sau: Bảo đảm cung cấp đầy đủ chuẩn kiên thức và kỹ năng tối thiểu của bài học. Tổ chức linh động các hình thức dạy học phù hợp đẩy mạnh các hoạt động tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh với nhau, thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá trên cơ sở phát triển năng lực học sinh, cố gắng tạo hứng thú và niềm tin trong dạy học, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

– Mối liên hệ giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh:

Ngay từ đầu năm học 2018-2019, nhà trường đã có kế hoạch họp phụ huynh các lớp, họp BCH Hội cha mẹ học sinh toàn trường, kiện toàn Thường trực Ban Đại diện CMHS của trường làm cầu nối với Ban dại diện CMHS các lớp. Đồng thời, thông qua kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2018-2019 và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT cho phụ huynh rõ nhất là văn bản quy định các khoản đóng góp được quy định trong Thông tư 16/2018/TTBGĐT, Công văn 1510/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT. Trường cũng đã quy định thực hiện sổ liên lạc gia đình để thực hiện thông tin 2 chiều giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và gia đình học sinh. Mặt khác, quy định giáo viên chủ nhiệm lớp phải đi thực tế gia đình học sinh để năm bắt hoàn cảnh của từng em, nhất là những học sinh điều kiện gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học ít nhất 2 tháng 1 lần. Đồng thời cũng đã làm tốt công tác tham mưu phối hợp với lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các tổ chức ban ngành của phường Quảng Phúc trong việc vận động 4 em học sinh có nguy cơ bỏ học từ đầu năm học trở lại trường học tập. Các tổ chức Đoàn Thanh niên CSHCM, Mặt trận TQ, Hội chữ thập đỏ của trường hỗ trợ tiền, quà cho học sinh trong lễ khai giảng năm học mới, giúp nhà trường duy trì số lượng trong học kỳ I đảm bảo 100%.

 1. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn và dân chủ

– Đổi mới cơ chế quản lý sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ trường THCS và Công văn của Sở GD & ĐT về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm bộ môn. Thực hiện sinh hoạt tổ 2 lần tuần vào các tuần chẵn. Trong sinh hoạt tổ chuyên môn,nhóm bộ môn tập trung thảo luận vào 3 vấn đề mới trong giảng dạy các môn trong năm học 2018-2019 gồm: Dạy học trên cơ sở nghiên cứu bài học; dạy học, Kiểm tra đánh giá học sinh trên cơ sở phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá; Hướng các tiết dạy học theo công văn xếp loại giờ dạy giáo viên theo Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở trường THCS, THCS&THPT và THPT.  Trong việc đánh giá xếp loại giờ dạy thao giảng thực  hiện việc viết biên bản nhận xét giờ dạy thao giảng vào Sổ nhận xét giờ dạy thao giảng của Sở GD & ĐT tỉnh Quảng bình. Trong học kì 1 có 31 tiếp thực tập và thao giảng cấp tổ và cấp trường.

Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong năm học thực hiện số lượng chuyên đề, quy trình thực hiện (lựa chọn chuyên đề, xây dựng nội dung, thực nghiệm chuyên đề…) theo hướng dẫn của Công văn 1308/SGD-ĐT/GDTrH của Sở. Các chuyên đề sau khi xây dựng và triển khai phải được tải lên “trường học kết nối” để Bộ kiểm tra và chỉ đạo và thực hiện lưu giữ  tại hồ sơ của tổ theo quy định.

Kết quả trong học kì 1 toàn trường thực hiện được: 03 Chủ đề về Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học Theo CV 5555 của Bộ; 7 Chuyên đề về Chuyên đề chuyên môn Theo CV 1308 của Sở và 411 của Phòng GD; 7 Lần Sinh hoạt CM theo hướng NCBH.

– Thực hiên tốt các Công văn bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Nhà trường thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Sở và phòng GD  & ĐT về công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của cá nhân. Đồng thời, tổ chức các hội thị giáo viên dạy giỏi cấp trường, và đăng ký dự thi cấp cụm cấp thị xã.

– Các điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy học. Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng tự học để nâng cao trình độ về Tin học, sử dụng có hiệu quả trong quá trình quản lý, dạy học cũng như các hoạt động giáo dục tại trường ( Điều kiện về con người). Trường có 01 phòng sử dụng bảng tương tác thông minh phục vụ cho dạy Tin học và học Tiếng Anh, ….. trên Internet. Tất cả các phòng chức năng đều được trang bị máy tính đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường còn 03 máy chiếu đa năng Projecter đảm bảo đủ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

– Tình hình tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”. nhà trường phân công giáo viên Nguyễn Văn Chiến phụ trách Website của trường, hàng tháng có tuyển chọn  các tin ,bài đăng  lên Website và có báo cáo đánh giá việc tham gia hoạt động của giáo viên và học sinh trên trang mạng “ Trường học kết nối” với lãnh đạo nhà trường. Trong học kỳ 1 có 6 Hoạt động  chuyên môn tải lên trang “Trường học kết nối”.

– Biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm sai quy định: Nhà trường quán triệt giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm ở nhà sai quy định, đảm bảo đúng theo Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT và quyết định số 30 của UBND tỉnh Quảng Bình.

– Khắc phục tình trạng bảo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác. Nhà trường thành lập Ban An ninh trường học do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban, tổng phụ trách đội trưởng ban ĐDCMHS làm phó ban, 15 giáo viên chủ nhiệm lớp làm ban viên, đã tiến hành các giải pháp như: phối với cơ quan CA Phường Quảng Phúc, ban bảo vệ TDP kiểm tra các quán chát trên địa bàn, giải tỏa các quán trước cổng trường. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học sinh toàn trường nên đã góp phần hạn chế thấp nhất các biểu hiện bảo lực học đường trong học kỳ I

 1. Dạy học Tiếng Anh.

Thực hiện dạy học tiếng Anh hệ 10 năm các điều kiện đảm bảo để mở rộng và nâng cao chất lượng và dạy học ngoại ngữ. Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT trường đã bố trí giáo viên tiếng anh đủ tiêu chuẩn tham gia tập huấn tại sở GD&ĐT và giảng dạy tiếng anh khối lớp 6,7,8 tại trường hệ 10 năm. Thực hiện theo công văn số: 1824/SGDĐT – GDTrH ngày 04/09/2015 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh THCS và THPT từ năm học 2015-2016, tập trung vào cả 4 kỷ năng: Nghe, nói, viết và kiến thức ngôn ngữ. Đồng thời phát huy có hiệu phòng dạy học ngoại ngữ trên bảng tương tác thông minh, đầu tư các phương tiện phục vụ cho dạy học ngoại ngữ Tiếng Anh như máy cát sét, đầu đĩa loa có gắn USB, máy chiếu đa năng…

 1. Công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông thiết thực, linh hoạt phải phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong học kỳ I năm học 2018-2019, trường đã tiến hành dạy môn tự chon  Tin Học cho học sinh khối 8 là 130 em, xây dựng kế hoạch, giao cho giáo viên tin học nghiên cứu chương trình môn tin học từ lớp 6-8  hiện hành và chương học nghề phổ thông để có kế hoạch dạy thêm  10 tiết MSDOT trong chương trình nghề và đăng ký dự thi tốt nghiệp nghề phổ thông môn Tin học cho học sinh khối lớp 8, tham gia thi TN nghề đầu tháng 4/2019. Phấn đấu 100% số học sinh dự thi đạt Khá, giỏi (Không có học sinh xếp loại TN trung bình).

 1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Thể chất, Y Tế:

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp Nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm vào các mục đích gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học , thực hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Như: Tổ chức kêu gọi lạc quyên trong lễ khai giảng với số tiền: 2.450.000đ để hỗ trợ cho học sinh nghèo đến trường, tổ chức tết trung thu 2018 với các nội dung thi văn nghệ, thi mâm cổ, Trung Thu các lớp, tặng quà cho học sinh nghèo từ nguồn lạc quyên,  tổ chức thăm và tặng quà cho mẹ Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương ở Đan Sa: thương binh nặng ¼ ,anh Bùi Khuynh ở Tân Mỹ, chăm sóc và viếng Nghĩa Trang Liệt sỹ, chắm sóc khu di tích lịch sử văn hóa bến phà I Sông Gianh, nghe Hội CCB của phường nói chuyện truyền thống quân đội NDVN và truyền thống quê hương Quảng Phúc Anh Hùng, nhân dịp ngày thành lập QĐNDVN 22/12…

– Về hoạt động giáo dục thể chất: Triển khai có nề nếp bài thể dục buổi sáng, giữa giờ, bài võ cổ truyền của dân tộc đã được tập huấn tại Sở GD&ĐT ; tổ chức giải thể thao học sinh gồm các môn Cầu lông, bóng bàn, đá cầu, cờ vua tại trường vào ngày 22/12/2018 theo tinh thần của công văn số 458/PG ĐT ngày 29/10/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã Ba Đồn. Phân công giáo viên tuyển chọn tiến hành luyện tập chuẩn bị tham gia giải thể thao học sinh phổ thông cấp thị sắp tới, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu về các giải học sinh năng khiếu TDTT cấp Cụm-Thị xã-Tỉnh.

– Về y tế học đường: Tham gia tập huấn và triển khai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BHYT-BGD ngày 13/5/2016; nhân viên Y tế đã thực hiện tu chỉnh bổ sung hồ sơ, tiến hành tuyên truyền tư vấn phòng chống bệnh tật và vệ sinh an toàn  thực phẩm  vào ngày thứ 2  trong tiết chào cờ đầu tuần, tiến hành khám sức khỏe định kỳ và cập nhật vào hồ sơ theo từng khối lớp, tổ chức tư vấn tuyên truyền cho học sinh tham gia mua BHYT theo luật BHYT bắt buộc. Kết quả trường đã tham gia 496/496 học sinh đạt 100% kế hoạch, trong đó, có 02 em thuộc đố tượng khác.

 1. Công tác phổ cập giáo dục THCS – Xóa mù chữ , được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019 . Nhà trường đã thực hiện tuyển sinh số học sinh lớp 6 vào trường với kết quả 124/124 đạt 100% kế hoạch, phân công các nhóm giáo viên phối hợp với 2 trường Tiểu học và trường Mầm non trên địa bàn phường tiến hành điều tra cập nhật số liều vào phần mềm phổ cập Quốc gia, hoàn thành các biểu mẫu, hồ sơ đề xuất Ban chỉ đạo phổ cập thị xã ra quyết định công nhận đơn vị phường và trường đạt chuẩn PCGD –XMC năm 2018. Kết quả ban chỉ đạo PCGD-XMC của tỉnh kiểm tra, trường đạt  PCGD –XMC duy trì mức độ III. Trong đó, tỷ lệ độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi có bằng TNTHCS là 599 đạt 96,93% ( giữ nguyên tỉ lệ với 2017). Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót nhỏ trong hồ sơ (lưu trữ hồ sơ HS khuyết tật)cần phải được bổ sung kịp thời.
 2. Xây dựng và mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn QG. Trong học kỳ I năm 2018-2019, nhà trường đã đầu tư mua sắm, sửa chửa các hạng mục sau đây:
1 Mua phần mềm KT 5000000
2 Mua sách tham khảo+ tủ mục lục 19011000
3 Mua bàn VP 49850000
4 May rèm VP-p chức năng 18785000
5 Mua vật tư phòng T.Bị 9610000
6 Mua linh kiện thay thế, tu sủa  máy phòng tin 13198000
7 Mua 02 máy tính bàn(T Viện+ T Bị) 19200000
8 Lắp đặt hệ thống đường truyền mạng VP,TV,TB..CN 3902000
9 Mua mích điện tử+míc dây 5200000
10 Sơn tượng đài, tường rào 3 phía 5395000
11 Tu sử điện nước, khoan giếng 11600000
12 Mua vật liệu tu sửa CSVC 4610000
13 Trang trí biểu bảng (toàn trường) 80516000
14 Thuê xe ủi san mặt bằng sau dãy 2 tầng mới 2700000
15 Thuê xe chở rác 1500000
16 Mua máy in phòng HT+máy tính phòng tin 19800000
17 lắp hệ thống điện nước 3 phòng chức năng 7515000
Tổng 277392000

 

Trong đó ngân sách nhà nước 102.256.000đ, phụ huynh đóng góp 175.136.000đ.

III. Những ưu, nhược điểm cơ bản và nguyên nhân:

 1. Ưu điểm:

Học kì 1 năm học 2018-2019, trường tiếp tục phát huy truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững các mặt hoạt động giáo dục toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng được yêu cầu chỉ tiêu đề ra như : Số lượng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp thị ( đạt 8 giải trong đó có 1 giải Nhất, 02 giải Ba và 05 giải KK, 13 em được gọi vào đội tuyển, đạt giải Khuyến khích cuộc thi STKHKT cấp thị xã;

Hoàn thành việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia năm 2018; Đạt chất lượng kiểm định mức độ 3 trong tháng 12/2018.

 1. Nhược điểm:

2.1. Chất lượng giáo dục 2 mặt chưa đạt chỉ tiêu đặt ra trong năm học, còn thấp hơn chỉ tiêu đặt ra và thấp hơn cùng kì năm trước.

Kết quả học sinh giỏi văn hóa cấp thị xã chưa đạt chỉ tiêu đặt ra.

2.2. Công tác xã hội hóa giáo dục chưa thực sự đạt hiệu quả cao.

2.3.Kết Quả cuộc thi STKHKT thị xã chưa cao.

Nguyên nhân chủ quan: việc đầu tư cho dự án của giáo viên hướng dẫn

còn hạn chế, chưa mạnh dạn đi vào các lĩnh vực đa dạng khác như Sinh-Hóa, lĩnh vực Xã hội khác.

 1. PHẦN THỨ HAI: NHIỆM VỤ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019:
 2. Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II:

Học kỳ II là học kỳ quyết định thắng lợi của nhiệm vụ năm học 2018-2019, Trường THCS Quảng Phúc sẽ tập trung làm tốt các nội dung hoạt động sau:

 1. Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 2. Hoàn thành chương trình học kỳ 2 đúng tiến độ.
 3. Tham gia tốt HKPĐ các cấp, thi OTE các cấp và thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2018.
 4. Tham gia tốt cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm 2018-2019.
 5. Tiếp tục bổ sung các điều kiện phấn đấu duy trì nhà trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt kiểm định trong các năm tới.
 6. Thực hiện tốt các nội dung thi đua, các cuộc vận động lớn trong năm học.
 7. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.
 8. Chỉ tiêu phấn đấu:
 9. Tỉ lệ duy trì số lượng

Duy trì số lượng học sinh trong học kỳ: 496/496 học sinh, đạt 100%.

 1. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục
 2. a) Chất lượng đại trà

* Hạnh kiểm: Tốt: 395 em, chiếm: 80,1%; Khá: 91 em, tỷ lệ: 18,5%; Trung bình: 07 em, tỷ lệ: 1,4%; Không có học sinh xếp yếu về đạo đức.

* Học lực: Giỏi: 105 em, tỷ lệ: 21,3%; Khá: 210 em, tỷ lệ: 42,6%; Trung bình: 165 em, tỷ lệ: 33,5%; Còn yếu: 13 em: tỷ lệ: 2,6%; kém: 0%.

* Khảo sát của phòng giáo dục và đào tạo bình quân các môn từ 70% trở lên.

 1. b) Chất lượng mũi nhọn

b.1. Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9: cấp tỉnh từ 6 giải;

b.2. Thi tài năng tiếng Anh: cấp thị 01; cấp tỉnh: 01;

b.3. Năng khiếu TDTT: Cấp thị từ 15 giải; cấp tỉnh: 5 giải.

 1. Chỉ tiêu các cuộc thi GV

4.1. Thi giáo viên dạy giỏi cấp thị: 3- 4 giáo viên;

 1. Chỉ tiêu xây dựng Thư viện, Thiết bị, y tế học đường

Thư viện: đạt tiên tiến; Thiết bị: Tốt; Y tế học đường: xếp loại: Tốt.

 1. Công tác đội

Liên Đội mạnh xuất sắc cấp Thị.

 1. Tham gia BHYT học sinh: 100%.
 2. Công nghệ thông tin: Tốt.

          III. Biện pháp thực hiện:

 1. Ngăn chặn và vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường dịp trước và sau tết Nguyên Đán. Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 2. Hoàn thành chương trình dạy học môn tự chọn Tin học bổ sung chương trình dạy nghề Tin học cho học sinh khối lớp 8 , tổ chức đăng ký và ôn tập cho các em để thi tốt nghiệp nghề vào tháng 3/2019, nhằm đạt các chỉ tiêu của năm học đề ra.
 3. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cho tất cả các khối lớp, học sinh năng khiếu để tham gia HKPĐ cấp thị, cấp tỉnh trong tháng 02 và tháng 03 sắp tới , phấn đấu có học sinh đạt giải học sinh giỏi, năng khiếu cấp thị, cấp Tỉnh đạt và vượt  chỉ tiêu đã đề ra.
 4. Tăng cường bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham gia cuộc thi OTE “ Tài năng Tiếng Anh” phấn đấu có học sinh đạt giải cấp thị, cấp tỉnh.
 5. Tiếp tục động viên và tạo mọi điều kiện để bồi dưỡng thêm cho 08 em học sinh tham gia bỗi dưỡng thi học sinh giỏi Tỉnh các môn văn hóa để phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải.
 6. Động viên 04 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.
 7. Tiếp tục liên hệ dự án, tham mưu tích cực với lãnh đạo phường Quảng Phúc bổ sung tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cải tạo khuôn viên…

10.Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành, Chỉ thị số 05/CT-BCT về “ Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào xây dựng trường học Xanh-Sạch-Đẹp-An toànvà môi trường sư phạm thân thiện, tích cực.

Tăng cường công tác tham mưu phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, lãnh đạo địa phương và các ban ngành trong phường để tăng trưởng cơ sở vật chất cho nhà trường. Hưởng ứng “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trồng bổ  sung vườn cây thuốc nam, bồn hoa, thảm cỏ cho phù hợp với mĩ quan nhà trường.

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục pháp luật, an ninh trường học, an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp để bảo vệ tài sản của nhà trường trong dịp lễ tết. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Trên đây, là báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019 của trường THCS Quảng Phúc, chắc chắn còn có nhiều vấn đề cần được góp ý, bổ sung , chúng tôi xin chân thành cảm ơn !.

 1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Đề xuất Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường có kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, rà soát các chuẩn theo quy định để tiếp tục đầu tư bổ sung các hạng mục cơ sở vật chất đang trên đà xuống cấp (sân trường, tường rào bao quanh) để duy trì  trường đạt Chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo.

 

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

–  Phòng GD&ĐT ( Để chỉ đạo);

– ĐU, UBND Phường QP (Để chỉ đạo);

– Các thành viên HĐTĐ ( Để thực hiện)’

– Lưu: VT.

                                                                                                     Đinh Sơn Trường