TẬP HUẤN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

Tháng Chín 17, 2021 4:29 chiều

– Phòng Giáo dục & đào tạo thị xã Ba Đồn tổ chức tập huấn dạy học online qua phần mềm google.meet để giáo viên toàn thị xã dạy học trên địa bàn.