Tổ Chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

1. Ban giám hiệu:

– Hiệu trưởng:  Thầy Giáo Đinh Sơn Trường

– Phó Hiệu trưởng:  Cô giáo Tạ Thị Lệ Hằng

2.  Chi bộ Đảng:

– Bí thư: Đinh Sơn Trường

– Phó Bí thư: Tạ Thị Lệ Hằng

– Chi uỷ viên: Phan Thanh Tuấn

3.  BCH Công Đoàn : (gồm 5 đồng chí)

– Chủ tịch :Tạ Thị Lệ Hằng

– P. Chủ tịch: Lương Thị Hải Yến

– UV: Phan Thanh Tuấn.

– UV: Hoàng Quốc Hùng.

– UV: Nguyễn Thị Phi Nga.

4.  Đoàn thanh niên : 21 đ/c

– Bí thư đoàn: Nguyễn Văn Nhật

– Phó bí thư: Thầy Nguyễn Minh Tuấn

5.  Ban Thường trực hội cha mẹ học sinh:

-Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sáu.

-Phó ban:  Nguyễn Văn Nhi

6.  Các tổ chuyên môn:

*Tổ Khoa học tự nhiên:

-Tổ trưởng: Phan Thanh Tuấn

-Tổ phó: Nguyễn Thị Phi Nga

-Tổ phó: Nguyễn Văn Tuấn
*Tổ Khoa học xã hội:

– Tổ trưởng: Nguyễn Xuân Hoàn

– Tổ phó( trưởng nhóm Ngữ  Văn):  Nguyễn Văn Chiến.

– Tổ phó(trưởng nhóm Tiếng Anh): Nguyễn Thị Thanh Huyền

* Tổ Văn Phòng:

– Tổ trưởng: Vũ Thị Lệ Hồng.

– Tổ phó: Hồ Thì Mai Hương

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:                            

 
 VÀI NÉT VỀ LÃNH ĐẠO CHI BỘ – BGH, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
     TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC
9
1 Đinh Sơn Trường 13/11/1975- ĐH Toán -Lý
2 Tạ Thị Lệ Hằng 22/5/1981- ĐH Văn
3 Phan Thanh Tuấn 02/1/1986- ĐH Toán -Lý
4 Võ Thị Xíu 05/01/1990- ĐH Toán -Lý
5 Đoàn Thị Vinh 12/4/1977- ĐH Toán -Lý
6 Ngô Thị Hải Lý 05/08/1994- ĐH Toán
7 Lê Thị Kiều Oanh 03/51988- ĐH Toán -.Lý
8 Lương Thị Hải Yến 28/8/1970- CĐ Văn-GD
9 Nguyễn Văn Chiến 05/7/1979- ĐHSP Văn
10 Nguyễn Thị Dưỡng 02/7/1988- ĐH Văn
12 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10/06/1986- TS Văn
13 Nguyễn Thị T. Huyền 20/11/1980- ĐH Anh
14 Đặng Thị Hoa Lài 20/9/1978- ĐH Anh
15 Đinh Thị Loan 02/8/1978- ĐH Anh
16 Hồ Văn Mạnh 01/10/1982- ĐH Hóa – Sinh
17 Đoàn Thị Thùy Vinh 01/01/1988- ĐH Hóa- Sinh
18 Nguyễn Thị Phi Nga 23/10/1972- ĐH Sinh – KT
19 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/10/1991- ĐH Sinh
20 Nguyễn Xuân Hoàng 20/05/1980- ĐH Địa – Sử
21 Nguyễn Thị Đào 15/06/1979- ĐH Địa-Sử
22 Trần Thị Thùy Linh 16/01/1979- CĐ Địa-GD
23 Đặng Quốc Toản 01/01/1982- ĐH Sử
24 Nguyễn Văn Nhật 30/03/1984- ĐH Sử + ĐĐ
25 Nguyễn Văn Tuấn 15/10/1986- CĐ Lý-Tin
26 Hoàng Quốc Hùng 17/11/1972- CĐ KT Điện
27 Phạm Thanh Tấn 01/01/1977- CĐ Thể Dục
28 Bùi Văn Đức 22/08/1979- ĐH Thể Dục
29 Nguyễn Nhật  Quang 06/10/1985- ĐH Mỹ Thuật
30 Trần Thị Mai Hương 10/05/1981- ĐH Nhạc-Sử
31 Trần Quang Vinh 03/08/1980- ĐH Điện-KT
32 Nguyễn Minh Tuấn 17/01/1986- ĐH Tin
33 Nguyễn Tuấn Anh 21/10/1986- CĐ Tin
34 Nguyễn Thị H. Lan 01/10/1994- ĐH Văn
35 Vũ Thị Lệ Hồng 10/10/1974- ĐH TCKT
36 Hồ Thị Mai Hương 01/05/1984- TC Văn Thư
38 Nguyễn Thị H.Thanh 03/06/1987- CĐ TB
39 Ngô Thị Hải Lý