Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức Của Nhà Trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC: 1.     Ban giám hiệu :

– Hiệu trưởng:  Thầy Giáo Đinh Sơn Trường

– Phó Hiệu trưởng :  Cô giáo Tạ Thị Lệ Hằng

2.     Chi bộ Đảng : – Bí thư :Đinh Sơn Trường – Phó Bí thư:Tạ Thị Lệ Hằng – Chi uỷ viên : Phan Thanh Tuấn

3.     BCH Công Đoàn : 5 đ/c – Chủ tịch :Tạ Thị Lệ Hằng

– P. Chủ tịch : Lương Thị Hải Yến – UV: Phan Thanh Tuấn

4.     Đoàn thanh niên : 21 đ/c – Bí thư đoàn : Nguyễn Văn Nhật – Phó bí thư : THầy NGuyễn Minh Tuấn

5.     Ban Thường trực hội cha mẹ học sinh:          – Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sáu

6.     Các tổ chuyên môn: 2 tổ chuyên môn + 1 tổ văn phòng – Tổ Khoa học tự nhiên:

+ Tổ trưởng: Phan Thanh Tuấn

+ Tổ phó: Nguyễn Thị Phi Nga
– Tổ Khoa học xã hội:

+ Tổ trưởng: Nguyễn Xuân Hoàn

+ Tổ Trưởng Tổ Văn: Nguyễn Văn Chiến

  • Tổ văn phòng :

+ Tổ trưởng: Vũ Thị Lệ Hồng

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

VÀI NÉT VỀ LÃNH ĐẠO CHI BỘ – BGH, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

                                         TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC
 

9
1 Đinh Sơn Trường 13/11/1975 ĐH Toán -Lý
2 Tạ Thị Lệ Hằng 22/5/1981 ĐH Văn
3 Phan Thanh Tuấn 02/1/1986 ĐH Toán -Lý
4 Võ Thị Xíu 05/01/1990 ĐH Toán -Lý
5 Đoàn Thị Vinh 12/4/1977 ĐH Toán -Lý
6 Ngô Thị Hải Lý 05/08/1994 ĐH Toán
7 Lê Thị Kiều Oanh 03/51988 ĐH Toán -.Lý
8 Lương Thị Hải Yến 28/8/1970 CĐ Văn-GD
9 Nguyễn Văn Chiến 05/7/1979 ĐHSP Văn
10 Nguyễn Thị Dưỡng 02/7/1988 ĐH Văn
12 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10/06/1986 TS Văn
13 Nguyễn Thị T. Huyền 20/11/1980 ĐH Anh
14 Đặng Thị Hoa Lài 20/9/1978 ĐH Anh
15 Đinh Thị Loan 02/8/1978 ĐH Anh
16 Hồ Văn Mạnh 01/10/1982 ĐH Hóa – Sinh
17 Đoàn Thị Thùy Vinh 01/01/1988 ĐH Hóa- Sinh
18 Nguyễn Thị Phi Nga 23/10/1972 ĐH Sinh – KT
19 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/10/1991 ĐH Sinh
20 Nguyễn Xuân Hoàng 20/05/1980 ĐH Địa – Sử
21 Nguyễn Thị Đào 15/06/1979 ĐH Địa-Sử
22 Trần Thị Thùy Linh 16/01/1979 CĐ Địa-GD
23 Đặng Quốc Toản 01/01/1982 ĐH Sử
24 Nguyễn Văn Nhật 30/03/1984 ĐH Sử + ĐĐ
25 Nguyễn Văn Tuấn 15/10/1986 CĐ Lý-Tin
26 Hoàng Quốc Hùng 17/11/1972 CĐ KT Điện
27 Phạm Thanh Tấn 01/01/1977 CĐ Thể Dục
28 Bùi Văn Đức 22/08/1979 ĐH Thể Dục
29 Trương Minh Quang 01/12/1979 ĐH Mỹ Thuật
30 Trần Thị Mai Hương 10/05/1981 ĐH Nhạc-Sử
31 Trần Quang Vinh 03/08/1980 ĐH Điện-KT
32 Nguyễn Minh Tuấn 17/01/1986 ĐH Tin
33 Nguyễn Tuấn Anh 21/10/1986 CĐ Tin
34 Nguyễn Thị H. Lan 01/10/1994 ĐH Văn
35 Vũ Thị Lệ Hồng 10/10/1974 ĐH TCKT
36 Hồ Thị Mai Hương 01/05/1984 TC Văn Thư
37 Dương Thị Hiền 03/05/1991 TC Dược
38 Nguyễn Thị H.Thanh 03/06/1987 CĐ TB
39 Phan Thị Thu Thảo 24/05/1984 ĐH CNTT
Ngô Thị Hải Lý